Menu

Przystanek Przedszkolak - Niepubliczne przedszkole dla dzieci z autyzmem

O przedszkolu

 

Przystanek Przedszkolak to niepubliczne przedszkole dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu znajdujący się w centrum Krakowa przy ul. Prądnickiej 10. Do dyspozycji dzieci i rodziców przeznaczonych jest 11 sal, w których realizowany jest blok zajęć przedszkolnych oraz 9 sal do terapii indywidualnej w tym 2 sale przygotowane do prowadzenia zajęć z zakresu rehabilitacji ruchowej oraz terapii integracji sensorycznej(łącznie ponad 900m2).

Przedszkole dysponuje placem zabaw dla dzieci i prywatnym parkingiem dla rodziców.

W ramach pobytu, po wcześniejszym uzgodnieniu, zapewniamy dzieciom wyżywienie w formie 3posiłków, w tym posiłki z uwzględnieniem indywidualnie realizowanych przez dzieci diet. Posiłki są dostarczane przez firmę cateringową.

Dla każdego dziecka zgłaszającego się do naszej placówki przewidziany jest indywidualnie uzgodniony z rodzicami okres adaptacyjny. W tym czasie, na podstawie obserwacji oraz licznych prób sprawdzających umiejętności dziecka i jego indywidualne potrzeby opracowany zostanie indywidualny program terapeutyczny, omówiony następnie z rodzicami.

Nad realizacją celów terapeutycznych czuwają specjaliści z zakresu autyzmu. Rodzice dzieci w ramach regularnych spotkań współuczestniczą w weryfikacji programu i poszukiwaniu kolejnych obszarów do pracy z dzieckiem.

Dla zainteresowanych rodziców przewidujemy możliwość konsultacji lekarskich, dietetycznych oraz badań psychologicznych.

Przystanek Przedszkolak otwarty jest na podejmowanie współpracy, w miarę zgłaszanego przez rodziców zapotrzebowania, z wiodącymi dla dziecka specjalistycznymi placówkami diagnostyczno-terapeutycznymi.

Dodatkowo, dla zainteresowanych rodziców Przystanek Przedszkolak proponuje spotkania w ramach Przystanku Rodzic oraz różnorodnych spotkań tematycznych.

Przystanek Przedszkolak na zdjęciach

Kontakt z nami

Niepubliczne Przedszkole
"Przystanek Przedszkolak"

ul. Prądnicka 10
30-002 Kraków

biuro@przystanek-przedszkolak.pl
tel. 12 633-60-00
tel. kom. 667 034 263

Dyrektor przedszkola:
Katarzyna Szczerbik


Przedszkole dla dzieci z Autyzmem w Krakowie

Informator Przedszkolaka

Organ prowadzący:
Małopolskie Centrum Wspierania Rozwoju MCWR Sp. z o. o.
ul. Oboźna 29b, 30-010 Kraków

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydz. Gosp.
KRS 0000382290, kapitał zakładowy: 50 000 zł.
NIP 6793060938 REGON 121490476
Konto 24 1090 1665 0000 0001 1616 6206

Ważne!
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z naszej strony wiąże się z ich akceptacją.
Więcej informacji: Polityka cookies.

Akceptuję, zamknij komunikat »