Deklaracja dostępności Ustawienia:

Przystanek Przedszkolak - Niepubliczne przedszkole dla dzieci z autyzmem

Niepubliczne przedszkole dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Pracuj z nami

Małopolskie Centrum Wspierania Rozwoju MCWR  Sp. z o.o. organ prowadzący Niepubliczne Przedszkole „Przystanek Przedszkolak” dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu poszukuje osób do pracy na stanowisku

Nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, oligofrenopedagoga

Do głównych zadań nauczyciela wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, oligofrenopedagoga należy:

 • Prowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych z dziećmi.
 • Tworzenie kompleksowych programów pedagogiczno - terapeutycznych.
 • Systematyczna ewaluacja celów terapii.
 • Prowadzenie i odpowiedzialność za realizację pracy pedagogicznej opartej na pełnej znajomości dziecka, jego środowiska rodzinnego, programu terapii nauczania i wychowania
 • Dostosowanie materiałów edukacyjnych do specyficznych potrzeb dziecka z autyzmem.
 • Współpraca ze specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc psychologiczną, pedagogiczną, zdrowotną i inną.
 • Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej i terapeutycznej dziecka oraz grupy wg ustalonych zasad.
 • Otaczanie indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymywanie kontaktu z rodzicami swoich wychowanków w celu: poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dzieci, ustalenia form pracy oraz ujednolicenia oddziaływań terapeutycznych i wychowawczych.
 • Przygotowanie sali do zajęć: dbanie o jej wystrój, pomoce dydaktyczne, pomoce terapeutyczne oraz utrzymanie w sali ładu i porządku.
 • Zaangażowanie i uczestnictwo w spotkaniach zespołu.
 • Angażowanie  się w przygotowanie i czynne uczestniczenie w wydarzeniach specjalnych organizowanych przez Przystanek Przedszkolak. 

Warunki formalne:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe ( mile widziane dodatkowe z zakresu oligofrenopedagogiki)
 • Kursy i szkolenia z zakresu metod pracy z dziećmi/osobami z autyzmem.

Dodatkowo do tej pracy potrzebne będą:

 • Gotowość do pracy w zespole
 • Gotowość do systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji
 • Gotowość do superwizji swojej pracy
 • Umiejętność jasnej komunikacji (zarówno słuchania jak też wyrażania się)
 • Umiejętność skutecznej obsługi komputera w środowisku Windows

Oferujemy umowę o pracę.

Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać cv oraz list motywacyjny z nazwiskiem kandydata.

Rozpatrywane będą tylko oferty osób posiadających wymagania kwalifikacyjne.

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)"

Ważne!
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z naszej strony wiąże się z ich akceptacją.
Więcej informacji: Polityka cookies.

Akceptuję, zamknij komunikat »