Deklaracja dostępności Ustawienia:

Przystanek Przedszkolak - Niepubliczne przedszkole dla dzieci z autyzmem

Niepubliczne przedszkole dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Projekty UE

Logotypy Fundusze Europejskie, RP, Małopolska, UE

„Przystanek Przedszkolak II”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje,

Działanie 10.01. Rozwój kształcenia ogólnego,

Poddziałanie 10.01.01 Wychowanie przedszkolne - ZIT.

Informacje o projekcie

Projekt polega na upowszechnieniu edukacji przedszkolnej wśród dzieci z autyzmem poprzez utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych oraz objęciu łącznie 40 wychowanków Niepublicznego Przedszkola dla Dzieci z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu „Przystanek Przedszkolak” dodatkową ofertą edukacyjno-terapeutyczną mającą na celu wyrównanie szans edukacyjnych. Przedszkolaki będą mogły uczestniczyć w dodatkowych zajęciach terapeutycznych indywidualnych i grupowych (z logopedą, pedagogiem, psychologiem, rehabilitantem czy w zajęciach na sali integracji sensorycznej). Działania projektu zakładają także udział dzieci w zajęciach z hipoterapii, dogoterapii a w starszych grupach w zajęciach na basenie czy na ściance wspinaczkowej. Środki pozyskane z funduszy unijnych pomogą doposażyć przedszkole zarówno w pomoce edukacyjne, terapeutyczne, jak i zabawki uwielbiane przez naszych wychowanków. Przedszkole zostanie wyposażone w nowoczesny sprzęt do zajęć taki jak tablice multimedialne, różnorodne narzędzie wspomagające komunikację dzieci, czy baterie testów diagnostycznych.

Wyposażenie kolejnej sali

Dzięki współfinansowaniu ze środków unijnych zostanie wyposażona kolejna sala do zajęć integracji sensorycznej, a nasze sale przedszkolne zyskają dodatkowe wyposażenie, które będzie wspomagać m.in. aktywność ruchową przedszkolaków.

Uzupełniająco wsparciem zostaną objęci rodzice/opiekunowie dzieci oraz kadra przedszkola.

W ramach projektu powstanie bogata oferta dla Rodziców w ramach Przystanku Rodzic. Zostaną zorganizowane ciekawe wykłady, spotkania i warsztaty z różnymi specjalistami, zostanie doposażona przedszkolna biblioteczka w ciekawą literaturę.

Nauczyciele wezmą udział w studiach podyplomowych i wielu szkoleniach w ramach których będą zdobywać nową wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej i doskonalić swój warsztat pracy.

Cel główny projektu:

Wzrost upowszechnienia edukacji  przedszkolnej wśród dzieci z autyzmem poprzez utworzenie dodatkowych 8 miejsc przedszkolnych i przyjęcie nowych dzieci oraz wyrównanie szans edukacyjnych poprzez objęcie 40 przedszkolaków dodatkową ofertą edukacyjno-terapeutyczną.

Planowane efekty:

  1. Wzrost liczby miejsc przedszkolnych w „Przystanku Przedszkolak”.

  2. Wzrost umiejętności komunikacyjnych, społecznych i psychoruchowych u Przedszkolaków.

  3. Podniesienie kompetencji/kwalifikacji przez nauczycieli przedszkola.

  4. Wzrost wiedzy i umiejętności u rodziców/opiekunów korzystających z oferty Przystanku Rodzic.

  5. Doposażenie przedszkola w pomoce edukacyjno-terapeutyczne, w tym sprzęt do sali integracji sensorycznej.

Okres realizacji projektu: 1 marzec 2017 – 31 lipiec 2019

Wartość projektu ogółem: 1 055 002,60 zł

Współfinansowanie UE: 896 435,71 zł

Pliki do pobrania:

Ważne!
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z naszej strony wiąże się z ich akceptacją.
Więcej informacji: Polityka cookies.

Akceptuję, zamknij komunikat »