Deklaracja dostępności Ustawienia:

Przystanek Przedszkolak - Niepubliczne przedszkole dla dzieci z autyzmem

Niepubliczne przedszkole dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Szkolenia

1. Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Wykorzystanie narzędzi AAC w pracy z dzieckiem z autyzmem.

Opis szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z narzędziami i technikami wspierania kompetencji komunikacyjnych u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Ilustrację stanowić będzie materiał filmowy z zajęć edukacyjnych i terapeutycznych realizowanych na co dzień w przedszkolu terapeutycznym i szkole terapeutycznej oraz studia przypadków. W trakcie szkolenia będzie można zwiedzić Przedszkole i Szkołę dla dzieci z ASD i podyskutować o problemach, które macie Państwo na co dzień w pracy z dziećmi.

Zakres tematyczny:

Trudności komunikacyjne dzieci z autyzmem Ocena kompetencji komunikacyjnych dziecka z autyzmem Wspomagające i alternatywne systemy komunikacji w pracy z dziećmi z autyzmem Wsparcie AAC w pracy z dzieckiem niemówiącym Wsparcie AAC w pracy z dzieckiem mówiącym

Dla kogo jest szkolenie:

szkolenie skierowane jest do nauczycieli, psychologów, pedagogów i logopedów pracujących z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym oraz studentów.

Forma szkolenia:

Zajęcia prowadzone są w formie wykładowej, warsztatowej oraz grupowej.

2. Wizualizacja i strukturalizacja w pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Opis szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli, psychologów, pedagogów i logopedów pracujących z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z technikami i strategiami rozwijania kompetencji społecznych, komunikacyjnych, samodzielności dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu opartymi na ustrukturyzowanym nauczaniu i wizualizacji. Ilustrację stanowić będzie materiał filmowy z zajęć edukacyjnych i terapeutycznych realizowanych na co dzień w przedszkolu terapeutycznym i szkole terapeutycznej. W trakcie szkolenia będzie można zwiedzić Przedszkole i Szkołę dla dzieci z ASD i podyskutować o problemach, które macie Państwo na co dzień w pracy z dziećmi. 

Zakres tematyczny:

Specyfika funkcjonowania poznawczego dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu Ustrukturyzowane nauczania oraz wizualizacja jako metody o obiecującej skuteczności w terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Strukturalizacja miejsca i czasu Plany aktywności jako forma rozwijania samodzielności Podpowiedzi wizualne w rozwijaniu kompetencji komunikacyjnych

Dla kogo jest szkolenie:

szkolenie skierowane jest do nauczycieli, psychologów, pedagogów i logopedów pracujących z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym oraz studentów.

Forma szkolenia:

Zajęcia prowadzone są w formie wykładowej warsztatowej oraz grupowej.

Prowadzący szkolenia:

mgr Karolina Sobierska – psycholog, w trakcie całościowego szkolenia przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty. Ukończyła także studia podyplomowe na kierunku „Stosowana analiza zachowania przygotowanie do pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju i zachowania”. Uczestniczyła w licznych szkoleniach związanych z metodami pracy z dziećmi z autyzmem. Na co dzień nadzoruje pracę terapeutyczną w Niepublicznym Przedszkolu oraz Niepublicznej Szkole Podstawowej dla Dzieci z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu, a także pracuje w zespole diagnostycznym w Poradni dla Dzieci z Autyzmem. Jej zainteresowania zawodowe skupiają się wokół problematyki prawidłowego oraz atypowego rozwoju dzieci i młodzieży w szczególności w obszarze poznania społecznego i komunikacji.

mgr Iwona Nowak – logopeda ze specjalnością neurologopedia kliniczna. Ukończyła studia wyższe na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz studia podyplomowe na Akademii Medycznej we Wrocławiu. Uczestniczyła w licznych szkoleniach m.in. z zakresu budowania kompetencji komunikacyjnych oraz językowych. Na co dzień prowadzi indywidualne zajęcia terapeutyczne z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz warsztaty dla rodziców. Jest superwizorem zespołu logopedów w Niepublicznym Przedszkolu dla Dzieci z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu "Przystanek Przedszkolak".

Szczegółowe informacje:

Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem telefonu 576 631 464
oraz pod adresem mailowym biuro@przystanek-wiedza.pl

Ważne!
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z naszej strony wiąże się z ich akceptacją.
Więcej informacji: Polityka cookies.

Akceptuję, zamknij komunikat »