Menu

Przystanek Przedszkolak - Niepubliczne przedszkole dla dzieci z autyzmem

Szkolenia

I. Temat szkolenia: Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Wykorzystanie narzędzi AAC w pracy z dzieckiem z autyzmem.

 

Opis szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z narzędziami i technikami wspierania kompetencji komunikacyjnych u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Ilustrację stanowić będzie materiał filmowy z zajęć edukacyjnych i terapeutycznych realizowanych na co dzień w przedszkolu terapeutycznym i szkole terapeutycznej oraz studia przypadków. W trakcie szkolenia będzie można zwiedzić Przedszkole i Szkołę dla dzieci z ASD i podyskutować o problemach, które macie Państwo na co dzień w pracy z dziećmi.

Zakres tematyczny:

Trudności komunikacyjne dzieci z autyzmem Ocena kompetencji komunikacyjnych dziecka z autyzmem Wspomagające i alternatywne systemy komunikacji w pracy z dziećmi z autyzmem Wsparcie AAC w pracy z dzieckiem niemówiącym Wsparcie AAC w pracy z dzieckiem mówiącym

 

 

 

 

Dla kogo:

szkolenie skierowane jest do nauczycieli, psychologów, pedagogów i logopedów pracujących z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym oraz studentów.

 

Forma szkolenia:

Zajęcia prowadzone są w formie wykładowej, warsztatowej oraz grupowej.

 

II. Temat szkolenia: Wizualizacja i strukturalizacja w pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Opis szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli, psychologów, pedagogów i logopedów pracujących z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z technikami i strategiami rozwijania kompetencji społecznych, komunikacyjnych, samodzielności dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu opartymi na ustrukturyzowanym nauczaniu i wizualizacji. Ilustrację stanowić będzie materiał filmowy z zajęć edukacyjnych i terapeutycznych realizowanych na co dzień w przedszkolu terapeutycznym i szkole terapeutycznej. W trakcie szkolenia będzie można zwiedzić Przedszkole i Szkołę dla dzieci z ASD i podyskutować o problemach, które macie Państwo na co dzień w pracy z dziećmi. 

Zakres tematyczny:

Specyfika funkcjonowania poznawczego dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu Ustrukturyzowane nauczania oraz wizualizacja jako metody o obiecującej skuteczności w terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Strukturalizacja miejsca i czasu Plany aktywności jako forma rozwijania samodzielności Podpowiedzi wizualne w rozwijaniu kompetencji komunikacyjnych

 

 

 

 

Dla kogo:

szkolenie skierowane jest do nauczycieli, psychologów, pedagogów i logopedów pracujących z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym oraz studentów.

 

Forma szkolenia:

Zajęcia prowadzone są w formie wykładowej warsztatowej oraz grupowej.

 

Prowadzący szkolenia:

mgr Karolina Sobierska – psycholog, w trakcie całościowego szkolenia przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty. Ukończyła także studia podyplomowe na kierunku „Stosowana analiza zachowania przygotowanie do pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju i zachowania”. Uczestniczyła w licznych szkoleniach związanych z metodami pracy z dziećmi z autyzmem. Na co dzień nadzoruje pracę terapeutyczną w Niepublicznym Przedszkolu oraz Niepublicznej Szkole Podstawowej dla Dzieci z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu, a także pracuje w zespole diagnostycznym w Poradni dla Dzieci z Autyzmem. Jej zainteresowania zawodowe skupiają się wokół problematyki prawidłowego oraz atypowego rozwoju dzieci i młodzieży w szczególności w obszarze poznania społecznego i komunikacji.

mgr Iwona Nowak – logopeda ze specjalnością neurologopedia kliniczna. Ukończyła studia wyższe na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz studia podyplomowe na Akademii Medycznej we Wrocławiu. Uczestniczyła w licznych szkoleniach m.in. z zakresu budowania kompetencji komunikacyjnych oraz językowych. Na co dzień prowadzi indywidualne zajęcia terapeutyczne z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz warsztaty dla rodziców. Jest superwizorem zespołu logopedów w Niepublicznym Przedszkolu dla Dzieci z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu "Przystanek Przedszkolak".

 

Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem telefonu 576 631 464 oraz pod adresem mailowym biuro@przystanek-wiedza.pl

 

Kontakt z nami

Niepubliczne Przedszkole
"Przystanek Przedszkolak"

ul. Prądnicka 10
30-002 Kraków

biuro@przystanek-przedszkolak.pl
tel. 12 633-60-00
tel. kom. 667 034 263

Dyrektor przedszkola:
Katarzyna Szczerbik

Dyrektor merytoryczny:
Karolina Sobierska
Przedszkole dla dzieci z Autyzmem w Krakowie

Informator Przedszkolaka

Organ prowadzący:
Małopolskie Centrum Wspierania Rozwoju MCWR Sp. z o. o.
ul. Oboźna 29b, 30-010 Kraków

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydz. Gosp.
KRS 0000382290, kapitał zakładowy: 50 000 zł.
NIP 6793060938 REGON 121490476
Konto 24 1090 1665 0000 0001 1616 6206

Ważne!
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z naszej strony wiąże się z ich akceptacją.
Więcej informacji: Polityka cookies.

Akceptuję, zamknij komunikat »