Menu

Przystanek Przedszkolak - Niepubliczne przedszkole dla dzieci z autyzmem

Kadra

 

DYREKCJA

 

Katarzyna Szczerbik

Dyrektor Przedszkola

W przedszkolu kieruje i nadzoruje pracę Zespołu Przystanku.

 

Anna Durał

Dyrektor ds. dydaktycznych

W przedszkolu kieruje i nadzoruje pracą dydaktyczną Zespołu Przystanku. Prowadzi indywidualne zajęcia rewalidacyjne.

 

 

KORDYNATORZY TERAPII DZIECI

 

Emilia Adamiec

Psycholog, Koordynator terapii dzieci

W przedszkolu prowadzi indywidualne zajęcia rewalidacyjne oraz Trening Umiejętności Społecznych. Opiekuje się stażystami współpracującymi z Przedszkolem.

 

Agnieszka Baran 

Nauczyciel psycholog, koordynator terapii dzieci

W przedszkolu prowadzi indywidualne zajęcia rewalidacyjne.

 

Magda Chruściak

Pedagog specjalny, nauczyciel wychowania wczesnoszkolnego, koordynator terapii dzieci

W przedszkolu prowadzi grupę Starszaków Zielonych oraz indywidualne zajęcia rewalidacyjne.

 

Dorota Górka

Psycholog, Koordynator terapii dzieci

W przedszkolu prowadzi indywidualne zajęcia rewalidacyjne oraz Trening Umiejętności Społecznych.

 

Jolanta Pich-Budniak

Pedagog specjalny, nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, koordynator terapii dzieci

W przedszkolu prowadzi grupę Maluchów Żółtych oraz indywidualne zajęcia rewalidacyjne.

 

Monika Studołka-Wydra

Pedagog specjalny, nauczyciel wychowania przedszkolnego, pedagog rodziny, koordynator terapii dzieci

W przedszkolu prowadzi grupę Starszaki Niebieskie oraz indywidualne zajęcia rewalidacyjne.

 

FIZJOTERAPEUCI

 

Karolina Bajorek

Fizjoterapeuta, Terapeuta Integracji Sensorycznej

W przedszkolu prowadzi indywidualne zajęcia rehabilitacyje oraz indywidualne zajęcia SI.

 

Kamil Grybel

Fizjoterapeuta

W przedszkolu prowadzi indywidualne zajęcia rehabilitacyje oraz grupowe zajęcia ruchowe.

 

Justyna Sułkowska

Fizjoterapeuta

W przedszkolu prowadzi indywidualne zajęcia rehabilitacyje.

 

Monika Szczypińska

Fizjoterapeuta, Terapeuta Integracji Sensorycznej

W przedszkolu prowadzi indywidualne zajęcia rehabilitacyje oraz indywidualne zajęcia SI.

 

LOGOPEDZI

 

Iwona Nowak

Logopeda, neurologopeda kliniczny

W przedszkolu prowadzi zajęcia logopedyczne oraz grupowe zajęcia z AAC.

 

Magdalena Fryt

Logopeda

W przedszkolu prowadzi zajęcia logopedyczne.

 

Natalia Sitarczuk

Logopeda

W przedszkolu prowadzi zajęcia logopedyczne oraz grupowe zajęcia z AAC.

 

 

SPECJALIŚCI I NAUCZYCIELE

 

Aleksandra Baran

Nauczyciel

W przedszkolu wspiera grupę Maluchów Żółtych.

 

Anna Bańka

Pomoc Nauczyciela

W przedszkolu wspiera grupę Średniaków Brązowych.

 

Dominika Frendo

Psycholog

W przedszkolu wspiera grupę Starszaków Czerwonych.

 

Klauda Glenc

Nauczyciel

W przedszkolu prowadzi grupę Maluchów Turkusowych.

 

Magdalena Kubica

Pomoc nauczyciela

W przedszkolu wspiera grupę Średniaków Srebrnych.

 

Kamila Lendochowska

Nauczyciel

W przedszkolu prowadzi grupę Średniaków Brązowych.

 

Antonina Ługwiniec

Nauczyciel

W przedszkolu prowadzi grupę Starszaków Złotych.

 

Alicja Majcher

Nauczyciel wspomagający

W przedszkolu wspiera grupę Maluchów Fioletowych.

 

Olga Nowak

Nauczyciel

W przedszkolu prowadzi grupę Starszaków Czerwonych.

 

Daria Rogalska

Oligofrenopedagog

W przedszkolu prowadzi grupę Maluchów Fioletowych oraz ndywidualne zajęcia rewalidacyjne.

 

Karolina Sobierska

Psycholog

W przedszkolu prowadzi indywidualne zajęcia terapeutyczne.

 

Dominika Święs

Pomoc Nauczyciela

W przedszkolu wspiera grupę Maluchów Pomarańczowych.

 

Joanna Tomaszkiewicz

Psycholog

W przedszkolu wspiera grupę Maluchów Pomarańczowych oraz prowadzi indywidualne zajęcia rewalidacyjne.

 

Emilia Topolska

Nauczyciel

W przedszkolu prowadzi grupę Starszaków Srebrnych.

 

Monika Tomczyk

Psycholog

W przedszkolu wspiera grupę Starszaki Niebieskie.

 

Karolina Wróblewska

Nauczyciel

W przedszkolu prowadzi grupę Maluchów Różowych.

 

Magdalena Zapolnik

Pomoc Nauczyciela

W przedszkolu wspiera grupę Maluchów Różowych.

 

PRACOWNICY PORZĄDKOWI

 

Edyta Lasota

Pracownik porządkowy

W przedszkolu dba o posiłki naszych Przedszkolaków oraz o utrzymanie czystości na terenie placówki.

 

Paulina Lenik

Pracownik porządkowy

W przedszkolu dba o posiłki naszych Przedszkolaków oraz o utrzymanie czystości na terenie placówki.

 

Ewa Wojtas

Pracownik porządkowy

W przedszkolu dba o posiłki naszych Przedszkolaków oraz o utrzymanie czystości na terenie placówki.

 

Jakub Gazda

Konserwator

 

BIURO

 

Karolina Aksamit

Kierownik sekretariatu

 

Paulina Zdzieszek

Koordynator projektów finansowanych ze środków UE, Administracja, Kadry i Płace

 

Bohdana Pona

Pracownik sekretariatu

 

Izabella Szczerbik

Pracownik sekretariatu

 

 

Kontakt z nami

Niepubliczne Przedszkole
"Przystanek Przedszkolak"

ul. Prądnicka 10
30-002 Kraków

biuro@przystanek-przedszkolak.pl
tel. 12 633-60-00
tel. kom. 667 034 263

Dyrektor przedszkola:
Katarzyna Szczerbik


Przedszkole dla dzieci z Autyzmem w Krakowie

Informator Przedszkolaka

Organ prowadzący:
Małopolskie Centrum Wspierania Rozwoju MCWR Sp. z o. o.
ul. Oboźna 29b, 30-010 Kraków

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydz. Gosp.
KRS 0000382290, kapitał zakładowy: 50 000 zł.
NIP 6793060938 REGON 121490476
Konto 24 1090 1665 0000 0001 1616 6206

Ważne!
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z naszej strony wiąże się z ich akceptacją.
Więcej informacji: Polityka cookies.

Akceptuję, zamknij komunikat »