Menu

Przystanek Przedszkolak - Niepubliczne przedszkole dla dzieci z autyzmem

Rekrutacja

Szanowni Państwo,

prowadzimy rekrutację uzupełniającą na rok szkolny 2018/2019 do grup przedszkolnych i zerówkowych.


Grupy przedszkolne i zerówkowe liczą czworo dzieci.

Przystanek Przedszkolak prowadzi grupy dla dzieci w wieku od 2,5 lat do uzyskania przez dziecko gotowości do nauki w szkole podstawowej.

Proces rekrutacji do przedszkola  obejmuje:

  • spotkanie rodziców z dyrektorem
  • wywiad z rodzicami
  • zajęcia indywidualne dziecka z psychologiem lub pedagogiem oraz zajęcia adaptacyjne dziecka w grupie przedszkolnej
  • decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola
  • podpisanie umowy z rodzicami

 

Opłaty

Wpisowe

500zł

Czesne 

zajęcia 25h tygodniowo - 330 zł miesięcznie

zajęcia powyżej 25h tygodniowo - 440 zł miesięcznie

zajęcia powyżej 40h tygodniowo - 550 zł miesięcznie

Dzienna stawka żywieniowa (dla dzieci korzystających z cateringu)

12 zł (diety ustalane indywidualnie)

 

Czesne płatne jest 12 miesięcy w roku.

 

W wyjątkowych sytuacjach dyrektor przedszkola może podjąć decyzję o obniżeniu bądź zwolnieniu z opłaty czesnego.

Kontakt z nami

Niepubliczne Przedszkole
"Przystanek Przedszkolak"

ul. Prądnicka 10
30-002 Kraków

biuro@przystanek-przedszkolak.pl
tel. 12 633-60-00
tel. kom. 667 034 263

Dyrektor przedszkola:
Katarzyna Szczerbik

Dyrektor merytoryczny:
Karolina Sobierska
Przedszkole dla dzieci z Autyzmem w Krakowie

Informator Przedszkolaka

Organ prowadzący:
Małopolskie Centrum Wspierania Rozwoju MCWR Sp. z o. o.
ul. Kordiana 64a/112, 30-653 Kraków

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydz. Gosp.
KRS 0000382290, kapitał zakładowy: 8 500 zł.
NIP 6793060938 REGON 121490476
Konto 24 1090 1665 0000 0001 1616 6206

Ważne!
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z naszej strony wiąże się z ich akceptacją.
Więcej informacji: Polityka cookies.

Akceptuję, zamknij komunikat »