Deklaracja dostępności Ustawienia:

Przystanek Przedszkolak - Niepubliczne przedszkole dla dzieci z autyzmem

Niepubliczne przedszkole dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Szkolimy się

19-11-2018

W naszym Przedszkolu zarówno Dyrekcja, jak i nauczyciele oraz specjaliści, dużą wagę przywiązują do samorozwoju - nieustannego podnoszenia swoich kwalifikacji, a także doskonalenia umiejętności zawodowych. W ciągu ostatnich kilku tygodni, w naszej placówce odbyło się kilka specjalistycznych szkoleń, zorganizowanych specjalnie dla rady pedagogicznej.

Pierwsze z serii tego typu spotkań dotyczyło radzenia sobie z zachowaniami trudnymi dzieci i miało charakter zarówno szkoleniowy, jak i warsztatowy.

Kolejne spotkanie pod nazwą ”Relacje nauczyciela z rodzicami” przygotowane przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym specjalnie dla naszego grona pedagogicznego, dotyczyło zagadnień związanych z szeroko rozumianą współpracą  nauczycieli i specjalistów z rodzicami wychowanków, a następnie rozmawialiśmy ze specjalistami o organizacji  pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu.

Ważne!
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z naszej strony wiąże się z ich akceptacją.
Więcej informacji: Polityka cookies.

Akceptuję, zamknij komunikat »